Service

事業案内

Үйл ажиллагаа

モンゴル国にてビジネスを考えている皆様、モンゴル国に興味を持つ皆様にお手伝い致します。

Монгол улсад бизнес эрхлэх, Монгол орны тухай сонирхож буй танд бид туслъя.

日本語・モンゴル語のビジネスレベルの通訳及び翻訳
Монгол хэл болон Япон хэлний аман, бичгийн бизнесийн түвшний орчуулга

モンゴル国にてビジネス運営に関する情報提供及びコンサルティングサービス
Монгол улсад бизнес эрхлэхэд шаардлагатай мэдээлэл, зохион байгуулалт, зөвлөх үйлчилгээ

日本国・モンゴル国ビジネス旅行
Япон, Монгол бизнес аялал

日本への留学支援
Япон улсруу ахлах болон их дээд сургуульд зуучлах